Jste zde

Co nabízíme

Naše firma se zaměřuje především na firemní zákazníky, kterým se snaží poskytnout maximální komfort v těchto oblastech:

Výpočetní technika

Dnes se už téměř žádné podnikání neobejde bez výpočetní techniky. Ať už se jedná o počítačovou sestavu, notebook, tiskárnu, drátovou či bezdrátovou síť, je vždy žádoucí hladký a bezproblémový provoz tohoto vybavení. Snažíme se našim zákazníkům vždy zajistit maximální možnou podporu jejich hardwarového vybavení (zhodnocení požadavků -> výběr vhodného zařízení -> zajištění dodávky zařízení -> nastavení a příprava pro provoz -> údržba po dobu provozu -> dodávka případného spotřebního materiálu -> ekologická likvidace či upgrade dosluhujícího zařízení). Pamatujte, že spolehlivé a funkční výpočetní vybavení je nezbytné pro plynulý provoz Vašeho podnikání.

Obvyklé pracovní úkony (výpočetní technika)

Položka Cena bez DPH
Reinstalace Windows (XP, 7, 8, 10) s poskytnutím instalačních médií
300 Kč
Reinstalace Windows (XP, 7, 8, 10) bez poskytnutí instalačních médií 400 Kč
Instalace základních programů pro běžnou práci s PC
200 Kč
Odvirování, odstranění malware, vyčištění PC
300-500 Kč

Výše zmíněné ceny servisních zásahů jsou pouze informativní. Konečná cena závisí na náročnosti konkrétního případu a je zákazníkovi sdělena vždy před samotnou realizací.


Grafiké práce

Velice důležitou stránkou každého podnikání je vlastní "image". Dnešní trh je nasycen velkým množstvím firem a nejlepším nástrojem, jak v tomto množství vyniknout, je kvalitní a líbivá grafická prezentace. Našim zákazníkům umíme nabídnout návrh naprosté většiny grafických prvků (firemní loga, reklamní bannery, plakáty, letáky, vizitky, razítka) přesně podle jejich gusta a samotnou realizaci jsme poté schopni zajistit ve spolupráci s partnerskými tiskárny. Pokud se domníváte, že v dnešní době je zajištění kvalitní grafické prezentace poměrně drahá záležitost, rádi Vás z tohoto omylu vyvedeme.

Obvyklé pracovní úkony (grafické práce)

Položka Cena bez DPH
Návrh firemního loga (Základní balíček)
400 Kč
Návrh firemního loga (Standardní balíček) 700 Kč
Návrh firemního loga (Pokročilý balíček) 1000 Kč
Návrh vizitky (Základní balíček) 300 Kč
Návrh vizitky (Standardní balíček) 600 Kč
Návrh vizitky (Pokročilý balíček) 900 Kč
Návrh banneru, letáku, plakátu apod. 500-1000 Kč

  • Základní balíček - je vhodný v případě, že zákazník nemá příliš velké nároky. Po sdělení hrubých požadavků bude vypracován jeden návrh s dodatečnou možností jedné malé úpravy. Výsledné návrh bude poté dodán ve formátu JPG s vysokým rozlišením.
  • Standardní balíček - zlatá střední cesta pro většinu podnikatelů. Po sdělení požadavků zákazníka budou vypracovány 2 návrhy, mezi kterými si zákazník jeden vybere. Poté bude mít možnost využít maximálně 2 dodatečné úpravy a výsledný návrh bude dodán ve formátu JPG s vysokým rozlišením (včetně zdrojového souboru bitmapového formátu pro následné úpravy).
  • Pokročilý balíček - je vhodný pro náročné zákazníky. Po sdělení požadavků zákazníka budou vypracovány 3 návrhy, mezi kterými si zákazník jeden vybere. Poté bude mít možnost využít maximálně 3 dodatečné úpravy a výsledný návrh bude dodán ve formátech JPG, BMP, PNG a PDF ve vysokých i nízkých rozlišení. Dále budou dodány i zdrojové soubory vektorového a bitmapového formátu pro pozdější úpravy.

Výše uvedené ceny jsou platné pouze v rozsahu jednotlivých balíčků. Pokud bude rozsah přesažen, budou dodatečné práce účtovány dle standardního ceníku.


Internetové stránky

V dnešní internetové době jsou firemní internetové stránky téměř povinností každého podnikatele. Jedná se o jakousi internetovou vizitku Vaší firmy, která dovede přilákat nové zákazníky. Nicméně je velice důležité, aby internetové stránky byly přehledné, intuitivní, graficky příjemné a hlavně aktuální. V opačném případě mohou takové stránky potenciálního zákazníka spíše odradit než-li přilákat. Našim zákazníkům dovedeme zajistit poradenství ohledně internetových stránek, zhodnotit jejich význam a navrhnout a zhotovit výsledné řešení.

Položka Cena bez DPH
Jednoduché informativní webové stránky s administrací (1)
500-1000 Kč
Standardní webové stránky s interaktivními prvky (2)
1100-2000 Kč
Pokročilý redakční systém (3)
2100-5000 Kč
Balíček - vlastní doména, hosting a podpora
99 Kč / měsíc
  • (1) - jedná se o nenáročnou webovou prezentaci, která je vhodná především pro menší firmy. Hlavním cílem je informovat návštěvníky a umožnit Vás jednoduše kontaktovat.
  • (2) - oproti první variantě lze navíc používat i interaktivní webové prvky jako např. galerie fotografií, psaní komentářů, podání online dotazu apod. Zároveň získáte přístup do administrace stránek, kde lze jednoduše vše spravovat.
  • (3) - jedná se o složité redakční systémy vhodné pro velké a rozsáhlé projekty.
  • Ukázku námi vytvořeného rezervačního systému si můžete prohlédnout ZDE.


Reklama a marketing

I v této oblasti Vám dovedeme nabídnout své služby. Vlastníme regionální reklamní portál StrakonickéFirmy.cz, který je pro účel internetové reklamy přímo určen.